marți, 8 septembrie 2009

Liceul de Artă "Victor Brauner"
director Mihăiţă Albu
a oferit participanţilor o nouă dimensiune .

duminică, 6 septembrie 2009

Cu generozitate Livia Bălăcescu elevă la C.N: "Dr. Ioan Meşotă" Braşov, Braşov, profesor îndrumător Eugenia Pop, ne-a transmis subiectele miniolimpiadei de la clasa a XI a.


Progresul vine de la cei tineri , generoşi precum

Baltac N. George Silvian

Clasa a IX-a

Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa

CALARASI

Profesori pregătitori :

Baltac Tudora

Căpraru Vasilica

care ne-a trimis subiectele următoare:

sâmbătă, 5 septembrie 2009

Mulţumiri spiritului olimpic veritabil :
Ungurean Geanina (centru)
clasa a X-a
Colegiul Naţional "Dragoş Vodă"
Câmpulung Moldovenesc
Suceava

profesor pregătitor :
Ciubotaru Marianavineri, 4 septembrie 2009

TABĂRA NAŢIONALĂ DE CHIMIE PIATRA NEAMŢ august 2009

MINIOLIMPIADA – Clasa a IX-a

SUBIECTUL I – 30 puncte

Alege răspunsul corect din grilele de mai jos :

1. Specia care prezintă cel mai mare număr de orbitali monoelectronici este :

a) Fe3+ b) Sb c) Cr d) Zn2+ e) P

2. Afirmaţia corectă este :

a) Cesiul are energia de ionizare mare pentru că are caracter electropozitiv;

b) Tăria acizilor oxigenaţi în treaptă superioară de valenţă scade odată cu creşterea caracterului electronegativ;

c) Energia de ionizare şi caracterul metalic variază în acelaşi sens ;

d) Metalele cu energii de ionizare mici au caracter metalic pronunţat ;

e) Caracterul nemetalic scade în perioadă de la stânga la dreapta .

3. Numărul de elemente din perioada a 6-a care au orbitali de tip f complet ocupaţi este :

a) 14; b) 18; c) 17; d) 8; e) 10.

4. Pentru un element din perioada a doua se dau valorile energiilor de ionizare pentru primii patru electroni ionizabili : E1=191 kcal/mol, E2=578 kcal/mol, E3=872 kcal/mol, E4=5962 kcal/mol.

Elementul este: a) C; b) Be; c) B; d) N; e) O.

5. Din 40 grame soluţie saturată, la 20 0C, a unei cloruri metaliceMCl3, având concentraţia 31,5%, se evaporă 4 grame de apă şi se depun 5,3 grame cristalohidrat MCl3×6 H2O. Cationul sării este :

a) Cr3-; b) Fe3+; c) V3+; d) Al3+; e) Ga3+.

6. Ordinea corespunzătoare creşterii razei ionice este :

a) Cl >Na+>Mg2+>Al3+>F- ;

b) Fe3+>Fe2+>Fe ;

c) O2->F>Na+>Li+>B2+ ;

d) Mg2+>Al3+>P3->S2->Cl- ;

e) F->Cl->Br->I->Rb+ .

7. Este incorectă afirmaţia:

a) Molecula de dioxid de sulf are geometrie liniară ;

b) Molecula de dioxid de azot prezintă un electron neîmperecheat ;

c) Seria CO2, N2, CH4 conţine numai molecule nepolare ;

d) Au geometrie liniară HCN, CS2, N2 ;

e) Au molecule polare HF, H2O, HI .

8. Şirul care conţine numai substanţe cu legături sigma este :

a) CO2, O2, N2H4, H2S ;

b) N2, H2CO3, HCl, H2O ;

c) NH3, H2S, HF, PF5 ;

d) CCl4, Cl2, SF6, BF3 ;

e) sunt adevărate afirmaţiile c şi d .

9. Seriile care conţin numai substanţe care conduc curentul electric în soluţie apoasă sunt :

a) KNO3 , NH4Cl , NaOH ;

b) NaCl , HCl , NH3 ;

c) KOH , H2SO4 , AlCl3 ;

d) Sunt corecte afirmaţiile a şi b ;

e) Sunt corecte afirmaţiile a, b şi c.

10. Coeficientul de solubilitate al sulfatului de cupru la 20 0C este de 21 g, iar la 60 0C este de 39 g. Masa de CuSO4×5H2O care se depune prin răcirea a 400 g de soluţie saturată de sulfat de cupru de la 60 0C la 20 0C este :

a) 91,77 g; b) 93,3 g; c) 125,7 g; d) 51,78 g; e) 102,32 g.

Subiectul II – 20 puncte

Un amestec format din AgNO3 şi cristalohidratul Cu(NO3)2×H2O, cu masa de 11,02 grame, este supus calcinării. Se obţin 4,84 grame de reziduu solid care reacţionează cu 5,755 cm3 de soluţie de acid azotic 63% (ρ=1,39 g/cm3). Să se determine cristalohidratul din amestec.

Subiectul III – 20 puncte

Modelaţi legăturile chimice în compuşii următori, precizând tipul de hibridizare al atomului central şi geometria acestora [Co(NH3)6]Cl3, Na2SO4, XeF4, BCl3, SO2.

Subiectul IV – 20 puncte

Oxiacidul clorului, care conţine 30.47% O este izoelectronic cu un element E, ce formează un oxid A cu 27.586% O. Într-un vas ce conţine soluţie de acid clorhidric se introduc 58 grame de oxid A de puritate 80%.Soluţia rezultată se filtrează şi se tratează cu cantitatea stoechiometric necesară de apă de clor. Se adaugă ulterior 736 grame soluţie de ferocianură de potasiu de concentraţie 25% .

a) Determinaţi prin calcul formula chimică a oxiacidului A şi a elementului E.

b) Scrieţi configuraţia electronică şi precizaţi poziţia în sistemul periodic pentru elementul E.

c) Reprezentaţi structura oxiacidului şi indicaţi tipul legăturilor chimice din molecula sa.

d) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice din textul problemei.

e) Calculaţi excesul în procente de ferocianură de potasiu utilizată.

Se dau : ZH=1, ZP=15, ZCr=24, ZFe=26, ZCl=17, ZO=8, ZZn=30, ZSb=51, ZCu=27, ZXe=54, ZB=6, ZS=16.
Mase atomice H=1, N=14, O=16, Al=27, Fe=56, Cr=52, V=51, Cu=64, Ga=70, S=32, Cl=35,5, Ag=108, K=39, C=12.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Probleme propuse de : Lăcrămioara Spânu – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova

Mirela Stoinel – Liceul Teoretic „Traian Lalescu” OrşovaSC ENERGOTERM SRL

Înfiinţată în anul 1998 SC .Energoterm.SRL Piatra Neamţ a devenit o firmă renumită în Moldova.

În Piatra Neamţ, managerul de la Energoterm se bucură de o mare popularitate. Asta pentru că, modest şi pertinent, Petru PALEU a putut să le inoculeze concetăţenilor lui o dragoste teribilă pentru handbal.

Petru PALEU Manager General

ENERGOTERM

joi, 3 septembrie 2009

Belea Andrei:
Bună ziua, sunt un olimpic care va fi în clasa a 10a dar din păcate nu am putut să particip la tabără. Aş dori dacă s-ar putea să îmi trimite-ţi subiectele miniolimpiadei de la clasa a Xa.
Vă mulţumesc mult,
Andrei Belea

Probabil sâmbătă sau cel târziu luni le voi posta în secţiunea colaborare.


Daniela Bogdan , dincolo de titlurile academice şi publicaţiile numeroase este OMUL sensibil la doleanţele, sugestiile şi particularităţile celor din jur .

Ioana MOGA TUDORAN

catalizatorul Taberei Naţionale de Chimie Piatra Neamţ 2009


Inspector Scolar - CHIMIE

Specialitatea - CHIMIE

Studii de baza: Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de chimie si inginerie chimica, Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Postuniversitare: Managementul institutiilor publice
Titular: CN Calistrat Hogas
Grad didactic: I
Vechime: 28 ani in invatamant
Formator judetean:
- Formare profesionala pentru adulti
Domenii de competenta si alte atributii:
- Inspector scolar de specialitate Chimie
- Inspector scolar de management si evaluare institutionala
- Auditor in domeniul calitatii, manager proiecte
- Indrumare activitate laboranti din judetul Neamt
- Centralizarea olimpiadelor si concursurilor scolare la toate disciplinele
- Montorizare, consiliere si indrumare in teritoriul arondat

Telefon: 0233214860 - 120

miercuri, 2 septembrie 2009

Faceţi loc pentru Ediţia a VI-a TNC 2010 !
În prelungiri
Mâncăm, plecăm şi de multe ori uităm pe cei care trudesc pentru o nouă masă , la ore la care convorbim cu Moş Ene.
Sărut mâna pentru masă !
Responsabilitatea şi decizia administratorului versus implementările ştiinţifice ale specialistului
Delicatese la discreţie cu discreţie
Tabăra fără discotecă şi-ar pierde savoarea

ŞCOALA DE VARĂ – TABĂRA NAŢIONALĂ DE CHIMIE

PARTENERI:

· Consiliul Judeţean Neamţ;

· Consiliul Local al oraşului Piatra Neamţ;

· Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ;

· Consiliul Local al oraşului Roman;

· Consiliul Local al oraşului Bicaz;

· Casa Corpului Didactic Neamţ;

· Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ;

· Consiliul Local al Comunei Petricani

· Consiliul Local Borca

· Consiliul Local Girov

· Parcul Natural Vânători

SPONSORI TABĂRA NAŢIONALĂ DE CHIMIE

23-30 AUGUST 2009

PIATRA NEAMŢ

1. S.C. TROLEIBUZUL S.A.

2. CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ GERMANĂ S.R.L.

3. S. C. ENERGOTERM SRL

4. S.C. TCE 3 BRAZI

5. COFETĂRIA TOSCA ROMAN

6. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂVINEŞTI

7. S.C. AGROMIXT TIMISESTI SRL

8. S.C. FLOZAMPET SRL TG. NEAMT

9. S.C. TOR S.R.L.- GHITESCU ANA

10. S.C. METEX S.A. ROMAN

11. S.C. ADF PROD. SRL PIATRA NEAMŢ

12. S.C. TUAREG S.A.

13. S.C. ALEHO S.R.L.

14. S.C. PAM UNIVERSAL S.R.L.- SAVINEŞTI

15. S.C. EURO DISCOUNT VSC S.R.L. SĂVINEŞTI

16. S.C. KUBO ICE CREAM COMPANY

17. S.C. EUROSAL TRADE S.R.L.

18. S.C. CARPATINA S.R.L.

19. S.C. COOP INTEX S.R.L.

20. DEPUTAT MARIUS ROGIN

21. BLAGA DANIELA

22. S.C. PROD. ABC COMPANY S.R.L.

23. S.C. BENCIPCOM S.R.L.- SAVINEŞTI

23. S.C. OIL CALITATE TOTALĂ S.R.L.- SAVINEŞTI

24. S.C. MAGIC CAKE S.R.L.

25. DIRECTORI UNITĂŢILOR ŞCOLARE

26. PROFESORI DE CHIMIE DIN JUDEŢ